• Smestad Logopedi

  Språklydvansker, uttale barn. Stemmevansker. Språktrening etter afasi. Stamming.

 • Din logoped i Oslo

  Er du plaget med hes eller luftfylt stemme?

  Har du ubehag eller smerte i halsen ved stemmebruk?

  Blir du fort sliten når du prater?

  Opplever du at stemmen er svak eller har du opplevd at stemmen din blir borte?

  Dette er noen av mange symptomer på stemmelidelse.

  Stemmevansker

  Logopedbehandling hjelper ved de aller fleste typer funksjonelle stemmevansker.

  Min oppgave som logoped, er å veilede deg som har stemmevansker i de øvelsene som er nyttige for deg. Det kan være for å håndtere, redusere eller aller helst fjerne din stemmevanske.

  Taleflyt

  Tidlig hjelp er god hjelp!

  Dess nærmere opp til stammingens begynnelse man iverksetter tiltak, jo lettere er det å snu en negativ utvikling av stamming.

  Jeg jobber både med veiledning av foreldre til førskolebarn som stammer og direkte med barnet.

  Språklydvansker/Uttale

  Jeg jobber med språklydvansker/uttalevansker hos barn fra de er i 4 årsalderen. Det kan dreie seg om å trene opp evnen til å uttale enkelte språklyder og/eller hjelp til å bruke språklyder riktig i ord. Det kan dreie seg om språklyder barn klarer å uttale, men som de plasserer feil i ord i forhold til slik ordene uttales i voksenspråket.